Sankt Michael

De som vokser opp nå, vil antakelig ha et nærere forhold til guddommeliggjøringen av Michael Jackson, enn til feiringen av Sankt Hans.