Bytte av fylke

Etter at Valle kommunestyre med knappest mulig flertall vedtok å bli i Aust-Agder fylke, er det sannsynlig at heller ikke Bygland eller Bykle vil søke om overgang til Vest-Agder.