Ute av styring?

Sørlandet sykehus fikk 30 millioner kroner fra regjeringens krisepakke til å bygge ut operasjonsavdelingen. Sykehuset har brukt 15 millioner mer enn beløpet fra krisepakken.