• ANMELDELSE: I Fædrelandsvennens anmeldelse av kunstprosjektet "Me and the Storyteller" ble installasjonene beskrevet som "uten historie", "blodfattig", "svak og overfladisk". FOTO: FAKSIMILE: Fædrelandsvennen 31. oktober

Installasjonskunst og kunstkritikk

Som avisleser må jeg kunne stole på at en kritiker tar på seg den tidkrevende jobben å sette seg inn i kunstnerens mål og midler.