Verdens beste forretningsland

Norge kommer på 8. plass i en verdenskåring over hvilke land det er mest lønnsomt å investere i.