• mike likestilling.jpg

Likestilling og religion i Vest-Agder

Det kan se ut som om de mest skeptiske holdningene til likestilling er på defensiven. Men fremdeles er det slik at aktive kristne er klart mer skeptiske til likestilling enn ikke-kristne.