Om samklang i Kilden

Både Rolf Gupta og Alex Scherpf gir uttrykk for at de ønsker et klarere skille mellom administrativ og kunstnerisk ledelse i Kilden. At man ønsker seg tilbake til slik det en gang var da KSO var en stiftelse og Agder Teater et AS, synes for oss direkte reaksjonært.