Hvor lenge skal Posebyen være industriområde?

Etter snart 30 år med «midlertidig tillatelse» er det på tide at kommunen forlanger at Aanund Lunde oppfyller sine forpliktelser.