Styrt av ei tom bykasse

Nylig satt Fylkesmannen foten ned for tredje utkast til nybygg i Østre Strandgate 40, også her fordi tiltaket var i strid med Murbyplanen.