Over folket

I tilnærmet hemmelighet opererer en egen klagenemnd i Kristiansand.