Giverglede som varmer

Katastrofen på Haiti har skapt et engasjement som gir håp.