AMS – er det noe tess?

Automatisk måleravlesing flere ganger i døgnet kan bidra til økt bevissthet rundt strømpriser og -forbruk.