La industrien få leve

Den kraftforedlende industri i Norge er nesten uten unntak verdensledende. Men uten like kraft— og miljøvilkår, har vi ikke lengre en langsiktig konkurransedyktig metallproduksjon her til lands.