Lov, rett og klokskap

Hundre tusen ærleg tente kroner er mykje verdt for fattige menneske i Romania.