Lite forskningstid

Ansatte på universiteter og høyskoler refser regjeringen for at de ikke har tid til å forske.