Fædrelandsvennen og "Evita"

Det er ikke slik at Kilden ikke ønsker eller imøteser debatter om vår virksomhet og programmering.