Fortsatt NEI!

Hele poenget med fastlegeordningen er at norske statsborger skal ha en lege vi kan forholde oss til og som kan gi oss adekvat helsehjelp.