Åpenhet i retten

Vi regner med at påtalemyndigheten merker seg avgjørelsen i tingretten i denne saken og tar den erfaringen med seg neste gang krav om lukkede rettsmøter vurderes.