Stortinget har ballen

Meldingen er mer et opplegg til debatt og prosess enn avklarende standpunkter.