Personalpolitikken i Agder Energi Nett

Dersom man kun forholder seg til noen av regionens aviser, ser det ut som om Agder Energi Nett har en dårlig personalpolitikk, og at omstillinger og effektivisering gjøres utelukkende på de ansattes bekostning.