Medaljens bakside

I løpet av 35 år med fri abort, har 514.000 små barn måtte bøte med livet på norske sykehus.