3 av 53 stemte for "mobbepris"

Demokratenes forslag om "mobbepris" fikk kun støtte i bystyret fra tre av 53 valgte representanter.