Kven eig skolane?

KS (Kommunesektorens interesse— og arbeidsgjevarorganisasjon) kallar seg sjølve for skoleeigarar.