Mobbeombud

Er med glede jeg ser at det er flertall for å opprette et mobbeombud i Søgne kommune!