Hjelper det å forby tigging?

Skal det være forbudt å be om hjelp i verdens rikeste land?