Reservasjonsmuligheten

Som en del av samarbeidsavtalen med regjeringen, inngikk KrF en avtale med H og Frp som sier: «Det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening».