Etter fakkeltoget

Fakkeltoget til støtte for Flekkefjord sykehus var imponerende. Sykehusledelsen bør likevel fatte de avgjørelser som er best for landsdelen som helhet.