Men hva mener egentlig byantikvaren?

For en slapp byantikvar!