Viktige kulturskatter

Viktige stemmer i Mandal tar nå til orde for en dugnad for å holde trehusbebyggelsen i hevd. Oppfordringen bør lyttes til i flere av landsdelens byer.