Det har fremkommet få eller ingen opplysninger om en slik snuoperasjon er mulig og hva det eventuelt vil koste kommunen. Dette er opplysninger jeg mener både tilhengere og motstandere bør ha interesse av.

Kan rådmannen svare på dette?