Lønn, forstand og dugleik

Det hender at eg bruker tid til å oppdatere meg i nyhendebiletet, og eg har registrert at NHO har fått lov til å setje dagsorden dei siste dagane.