• Fasadens utsmykking av kunstneren Henrik Finne er et unikt kunstverk hva gjelder omfang og størrelse, men også hvis vi ser på Finnes kunstnerskap, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Kjartan Bjelland

Om brutalismen i Kristiansand

Utsmykkinger tilhører en bys kollektive identitet. Fasadene på offentlige bygg er folkets eie.