• Fylkesordfører Bjørgulv S. Lund har blant annet foreslått en reduksjon av landets kommuner fra 428 til cirka 100, og artikkelforfatteren stiller spørsmålet om hva dette vil føre til for Agder. På bildet: Bjørgulv Sverdrup Lund i forbindelse med et felles fylkestingsmøte for Aust- og Vest-Agder i februar 2013. FOTO: ARKIV

Quo vadis, Sørlandet?

De visste hva de gjorde, de som kalte det Sørlandsporten vest for Risør, og Vilhelm Krag, som for mer enn hundre år siden omskrev diktet "O, Vestland, du min moderjord" til "O, Sørland, du min moderjord". Sørlandet står fortsatt støtt som egen landsdel.