Revidert i opprørt hav

Revidert nasjonalbudsjett er vanligvis en øvelse for spesielt interesserte. Som oftest foreslår regjeringen mindre justeringer innenfor rammen som ble lagt i statsbudsjettet. De styrende fremholder endringene som offensive satsinger, mens opposisjonen som regel kaller de samme justeringene grå og kjedelige.