Villmannskjøring

I alle år har ungdommen kjørt villmann. At flere bruker mindre trafikkerte og ikke minst mindre overvåkede veier i innlandet til dette er også et kjent fenomen, noe vi fikk nok et eksempel på i gårsdagens avis.