Åpent brev til arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Mener statsråden at vårt barn vil få en bedre barndom på institusjon, blant offentlig personell, enn sammen med sin familie?