Skal fortiden finansiere fremtiden?

Vi ser med bekymring på en situasjon som i skremmende grad peker i retning av A— og B-universiteter.