Fra «eventualitetenes tåkeheim»

Når offentlig politikk og infrastruktur blir felles for hele landsdelen, er det en utfordring for politikere og byråkrater i fylkeskommuner og kommuner som ofte ikke har perspektiver og visjoner ut over egne grenser.