Kjevik vs. Madla

Det ser ut til at forsvarssjef Harald Sunde velger å se bort fra Stortingets vedtak fra 2008. Det som beordret ham til å flytte Luftforsvarets rekruttskole fra Madla i Stavanger til Luftforsvarets skolesenter Kjevik.