• GRATIS: Sykehusdirektør Jan Roger Olsen (til v) har i mange år snakket om å innføre sms-varsling til pasientene. Her er han med sin økonomidirektør Per Qvarnstrøm. FOTO: Steinar Vindsland

Gratistjenester har sin pris

Politikerne bør være ytterst varsomme med å formidle visjonen om det ventelistefrie samfunnet.