• MANGFOLD: Det fins ulike ordninger for å peke ut overhoder i kirkesamfunn. Her er preses Helga Haugland Byfuglien ved avskjedsgudstjenesten til Olav Skjevesland som biskop. FOTO: Sondre Steen Holvik

Bispedebatten og merkelapper

Om man har liberale oppfatninger når det gjelder kvinneprestspørsmålet eller holdning til homofilirelaterte problemstillinger, kan man likevel innta konservative holdninger i mer sentrale teologiske spørsmål.