Mads Gilbert og Israel

Denne gangen får ikke hans propaganda den samme gjennomslagskraft hos godtroende nordmenn som i 2009.