Kilde til besvær

Flertallet i bystyret påla onsdag kveld Kristiansand parkeringsselskap å kjøpe Kildens parkeringsanlegg til vel 90 millioner kroner.