Betimelig kreftkrav

Foreningen for brystkreftopererte krever at kvinner som har fått fjernet bryst i en kreft-operasjon, må ha lovfestet rett til å få det rekonstruert innen ett år.