Nei til UiA-fusjon

Det var klokt av styret for UiA å sette bremsene på for en mulig fusjon med Høgskolen i Telemark (HiT).