• fn-flagg (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Gjelder også barn som søker asyl

FNs barnekonvensjon ble vedtatt 20. november 1989.