En varslet krise

År etter år har Kristiansands helse— og sosialdirektør Lars Dahlen varslet om økende behov og forholdsvis minkende tilgang på penger til eldreomsorgen.