Svar til Janne Haaland Matlary

Hvem er "de" som velger en manipulerende mediemetode for å få fram sitt syn?