• STUDENTER: Fredagsbønn i en gymnastikksal på Universitetet i Oslo. FOTO: M ller, Mimsy

Religion på norske skoler

Religion og utøvelsen av den skal tilhøre den private sfære.