Plan for vindmøllene

Naturvernforbundet i Vest-Agder er kritisk til at NVE behandler søknadene om 10–12 vindmølleparker i fylket hver for seg.